Eğitim-öğretim

Ortaokul öğrencilerimiz temel- den ortaöğretime geçiş sınavları (TEOG)’ na 6.sınıftan itibaren hazırlanır. 8.sınıfta yoğunlaştırılmış ders ve etütlerle sınava hazır hale getirilir. Öğrencilerimizin girdiği her sınav ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİMİZ tarafından analiz edilerek ihtiyaca uygun bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yapılır.

Sanat, Edebiyat, Kültür, Bilim Üzerine

Özellikle 5,6.ve7. Sınıf öğrencilerimizden oluşan ‘’kendi dergimin yazarı, editörü, karikatüristiyim!’’ çalışmalarına öğrencilerimiz gönüllü olarak katılır. Aylık olarak öğrencilerimiz tarafından çıkarılan okul dergimizde çocuklarımız kendi yazılarını, karikatürlerini, şiirlerini, bilimsel araştırmalarını, çalışmalarını paylaşma imkânı bulurlar.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz öğrencilerimizin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağlar; problemi belirle- me, çözüm planlama, uygulama ve hayata geçirme alanlarında becerilerini geliştirir.