VİZYONUMUZ

Size Umut olan okulumuz, tüm Türkiye genelinde başarılara yelken açan bir kuruluş olma yolunda ilerleme hedefindedir. Ülkemiz coğrafyasının batısından doğusuna-güneyinden kuzeyine geniş bir platforma yayılma arzusuyla; öğrencilerimizin velisiyle ve sosyal çevresiyle, her bireyin eğitim hakkından eşit olarak yararlandığı ve örnek alınan bir eğitim kurumu olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Okulumuz kadrosunda bulunan, deneyimli eğitimci/öğretmenler okulumuza yeni bir UMUT’la gelen her öğrencinin fiziksel,ruhsal,duygusal gelişimini önemseyerek,ülkesine ve değerlerine sahip çıkmayı özümsemiş insanlar olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Okulumuz kadrosunda bulunan, deneyimli eğitimci/öğretmenler okulumuza yeni bir UMUT’la gelen her öğrencinin fiziksel,ruhsal,duygusal gelişimini önemseyerek,ülkesine ve değerlerine sahip çıkmayı özümsemiş insanlar olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

MİSYONUMUZ

ÖZEL YENİ UMUT OKULLARI

‘’Her öğrenci öğrenir,yeter ki gereken zaman ve imkan yaratılsın.’’ felsefe ve anlayışı içinde, başarının diploma gibi bir belgeden ibaret olmadığını,başarının her öğrencinin kendine kattığı pozitif değerler doğrultusunda şekillendiğini düşünmekte; bu nedenle okulda öğrenim gören her bireyin değerli ve bireysel ayrılıkları olduğunun bilincindedir.Bu doğrultuda eğitim – öğretimde pasif kalan değil, aktif olan öğrenciler yetiştirmeyi her zaman odak noktası olarak kabul etmektedir.Etkili eğitim ve sosyal-kültürel çalışmaları ile öğrencilerini aydınlanmacı,ilerici,yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve onlarda var olan gizli güçlerini ortaya çıkarma kararlılığındadır.

Eğitim geçmişimizde olduğu gibi, gelecekte de ’Umut’’lu öğrencilerimize öğrenme süreçlerinde en güncel ve geçerli teknolojik imkanların yanı sıra uygun sosyal ortamın da sağlanması arzusundayız. Huzurlu eğitim ikliminin, başarıyı olumlu yönde etkilemesi için gerekli koşulları oluşturmak, öğrencilerimize aidiyet duygusunu yerleştirmek, farklılık ve farkındalık bilincini aşılamak vazgeçilmezimiz olmuştur. Modernizm, ulusaldan evrensele köprü olma ,’’Ben’’den yola çıkarak ‘’Bize’’e ulaşma felsefesi gelecek ışığımız ;Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ise başlıca yol haritamızdır.

Hedefimiz;

YENİ UMUT’larla okulumuza gelen çocuklarımızı ;araştıran,inceleyen,sorgulayan,eleştirel düşünen,üreten,kendi ayakları üzerinde durabilen, öz güven sahibi, gerektiğinde risk alabilen ve yöneten,vizyon sahibi, tüm değerlere saygılı,insanı seven,doğayı koruyan,ülkesine faydalı olan ve nihayet uygulayacağımız etkili eğitimle yukarıda sayılan ve kendilerine verilen bu kazanımları içselleştiren ve bir yaşam biçimi olarak gören bireyler olarak topluma kazandırmaktır.Atatürk’ün gösterdiği hedefler,ilke ve inklaplar ışığında yolumuza devam etmek ayrıca amaçlarımızdandır.