Yeni Umut Okullarında İngilizce!

İngilizce zümresi olarak hedefimiz; öğrencilerimiz için ikinci dil olarak İngilizcenin kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olmasını sağlamaktır. Bu bağlamda vermiş olduğumuz eğitim ile öğrencilerimizin İngilizce edinimi konusunda özgüven sahibi olmasını ve buna bağlı olarak dil kullanımında kendini güvende hissetmesini sağlamaktayız.

Yeni Umut okullarında Avrupa Dil Portfolyosu (ELP) standart/kriterlerine göre yabancı dil eğitimi verilmektedir.

 

Dil becerileri, yeterlilikleri ve deneyimlerinin bir kaydıdır. Aynı zamanda, dil pasaportu, dil öğrenim geçmişini, deneyim ve başarıları belgeleyen dosya bölümünü içeren Avrupa Dil Portfolyosu’nun bir parçasıdır. Ortak dil düzeyleri altı seviyeden oluşmaktadır. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2’dir. Her seviyede öğrencilerin dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, üretimsel konuşma ve yazma alanlarında hangi dil becerilerine ve kazanımlarına sahip olmaları gerektiğini ortaya koyan dil kriterleri, öğrencilerin “kendini değerlendirme” yöntemiyle dil seviyelerini ölçmelerini sağlar. Aynı zamanda bu kriterler, öğretmenlerin ders planlamalarında ve dili gerçek hayatta kullanma bağlamında, öğrencileri motive etmekte önemli rol oynar. Avrupa Dil Portfolyosu dünya İngilizcesi öğretir.

Sınıflar Metotlar Hedef ve Kazanım
Anaokulu - 1-2-3-4.sınıf İletişimsel Yaklaşım /Eleştirisel Düşünce A1
5-6-7-8 İletişimsel Yaklaşım /Eleştirisel Düşünce A1 - A2 - B1
9-10-11 İletişimsel Yaklaşım /Eleştirisel Düşünce A1-A2-B1-B2

 

Yeni Umut Okullarında yabancı dil (İngilizce) referans olarak, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) – (Ortak Avrupa Dilleri Referans Çerçevesi: Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme) sistemi alınmaktadır.

Temel Kullanıcı Bağımsız Kullanıcı Yetkin Kullanıcı
A1-A2 B1-B2

C1-C2

Yeni Umut Okullarında İngilizce eğitimi sadece sınıflarla sınırlandırmıyoruz. Ders kitaplarımızın içeriklerine, metotlarına ve amaçlarına göre uyarlanmış E-Class System (Learning Management System) uygulaması ile öğrencilerimizin okul dışında da görsel ve işitsel bir şekilde İngilizce öğrenme süreçlerine katkı sağlıyoruz.

Online programlarımız (E-Class) sayesinde öğrencilerimizin okul dışı İngilizce öğrenimi sorumluluklarının hem takibini hem de istatistiksel olarak analizini velilerimize sağlıyoruz.

Sanal sınıflarımız aracılığı ile öğrencilerimizin İngilizce öğrenim performanslarını velilerimizin yakından takip etmelerini sağlıyoruz.

İngilizce Projelerimiz

Okulumuzda, bireysel çalışmayı desteklemek amacıyla İngilizce müfredatımıza uygun videolar sanal ortama yüklenmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz evlerinde bireysel olarak tekrar yapma imkânı bulurken, velilerimiz de İngilizce eğitim sürecine dahil olur.

  Projenin amacı, dil öğrenme sürecinin desteklemek amacıyla, ortak ülke okullarının birbirleriyle etkileşim içerisine girmesidir. Böylelikle öğrencilerimiz hem yeni arkadaşlar edinerek sosyal becerilerini geliştirebilecekler, hem de İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanma şansına sahip olacaklar.

Amacımız; öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almasıyla uygulanacak olan proje konusunda farkındalık sahibi olmalarını sağlamak ve İngiliz Dili’ni hem proje üretim aşamasında hem de farklı ülkelerden projeleri incelerken kullanmasını sağlayarak geniş bir dünya görüşü kazandırmaktır.

İngilizce Etkinliklerimiz

Okulumuzda her yıl, dönem sonuna yakın birkaç gün, İngilizce dersinin etkinliklerine ayrılmakta ve İngilizce Bayramı olarak kutlanmaktadır. Etkinlik kapsamında tiyatro gösterileri (Drama), heceleme yarışmaları ve İngilizce oyunları ve şenlikleri düzenlenmektedir.

Amerika’ da her yıl ulusal boyutta kutlanan heceleme yarışması 5,6,7, ve 8. Sınıf düzeylerinde kutlanmaktadır. Öğrencilerimiz, tüm yıl boyunca heceleyen arılar misali çalışmakta ve yarışmaya hazırlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz farkında olmadan eğlenerek kelime ezberlemekte ve İngilizce harf kodlamasını öğrenmektedir.   

Öğrencilerimiz, İngilizce Bayramı kapsamında, ilk ve ortaokullar düzeyinde, öğle araları İngilizce scrabble, twister, apple gibi oyunlar oynayarak hem eğlenme hem de öğrendiklerini pekiştirme imkânı bulurlar. 

Ek olarak;

  • Spoken Cafe Projesi (Yabancı Dil Konuşma Kafe Saati)
  • Sunum Projesi (Her ay sınıf bazlı (Ortaokul – Lise) belirlenecek olan konularda ayda bir 2-3 dakikalık sunum çalışması yapması istenecek. Sadece Lise grubuna ayda bir olmak üzere belirlenen konularda İngilizce kompozisyon çalışması yapması istenecek.)
  • Ana okullar - İlkokullar için Görsel İletişim Projesi (Her hafta sınıf içi etkinlikler yapılacak)
  • ClassDojo Projesi (Yapılan Etkinliklerin Veliler ile Paylaşımı)
  • Kulüp Aktivitesi Projesi (konuşma kulübü, gramer kulübü, sinema kulübü, kelime kulübü gibi ek aktiviteler uygulanacaktır)