• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli
Slide

Eğitim-Öğretim

Geleceğe UMUT'la bakın...

İlkokul

Her dönem en az bir defa Öğrenci- öğretmen buluşması

İlkokul öğrencilerimiz öğretmenleriyle bireysel görüşme imkanı ile güvene dayalı sağlam yakın ilişkiler kurar ve birey olduğunun farkına varır. 

Öğretmen de öğrencilerini grup dışında da yakından tanıma fırsatı bulur.

Dil Eğitimi

Yaparak ve yaşayarak öğrenmek, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek amacıyla okulumuzda her yıl İngilizce drama çalışmaları yapılır ve portfolyo çalışmaları sunum günlerinde velilerimizle paylaşılır. Öğrenciler 4. sınıftan itibaren, ana dili İngilizce olan yaşıtlarının okudukları orijinal kitaplarla çalışırlar.

MATEMATİKTEN KORKMUYORUZ!!

Öğrenciler tarafından genelde zor, sıkıcı bir ders olarak görülen ve bu sebeple öğretimi de zor olan matematik dersi ilkokul döneminde matematiğin temelini oluşturur.

Okulumuzda matematik öğrencilerin bu bakış açısından uzak;”ders” zihniyetinden arındırılmış, doğru düşünmeye, yaşamda her türlü problemi çözmeye yarayan bir araç olarak değerlendirilir.
ilkokulda
• Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme.
• Matematiğin önemini kavrayabilme.
• Varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme.
• Zihinden hesaplamalar yapabilme.
• Dört işlemi yapabilme.
• Problem çözebilme.
• Problem kurabilme.
• Çalışmalarda; ölçü, grafik, plan çizelge ve cetvelden yararlanabilme
• Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında açık kesin fikirler kazanabilme.
• Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrayabilme.
• Çevredeki eşyaların şekilleri ile kullanımları arasındaki ilişkileri kavrayabilme.
• Tümevarım ve tümdengelim yöntemleriyle düşünerek çözümlemeler yapabilme.
• Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilme.
• Araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme.
• Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme gibi kazanımlar hedeflenir

Türkçe derslerinin bir saatinde öğrencilerle, okul kütüphanesinde okuma saati yapılır. Bu çalışmayla kitap
okuma alışkanlığının kalıcı olması ve okuma zevkinin kazandırılması sağlanır.
“Yazı karakteri çoğu zaman kişiliğimizin ve ruhsal durumumuzun yansımasıdır.”
Yazım ve imla kurallarına yazmaya ilk başladığımız ilkokul düzeyinde önem veriyoruz.
Yeni umut ilkokulunda;
Birinci sınıf öğrencilerimize her yıl sonunda ‘’okuma bayramı’’ yapılır

TÜRKÇE DERSİ

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

Merak ve öğrenme isteğinin oldukça yüksek olduğu ilkokul döneminde ,bilimsel çalışmaları destekleyici laboratuvar faaliyetleri fen ve teknoloji dersinin yapı taşını oluştururur.Okulumuzda bireysel çalışmaların
yanı sıra grup içi etkinliklerini artırma adına planlamalar yapılmaktadır

https://yeniumutokullari.com.tr/