• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli

PROGRAMLAR

ROBOTİK KODLAMA

 4 Yaş grubundan itibaren verdiğimiz bu dersimizde eğlenirken öğren ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar sevimli robotlar tasarlar ve birçok kodlama kavramı öğrenirler. Robotik kodlama etkinliğinde temel komutları, yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği oyuncaklar ve etkinlikler yapılmaktadır. Gerekli komutları kullanarak hangi sıra ile hangi yöne gideceğini belirleyebilir ve böylece kodlama eğitimi için oldukça önemli bir temelin oluşması sağlanır. *Sorgulayıcı öğrenme yaklaşımı
* Duygusal zekayı geliştirme
* Çocukların sosyalleşmesi
* Kendine güvenen çocuklar yetiştirmek
* Güven duygusunu geliştirmek
* saygı – sevgi dolu ve mutlu çocuklar yetiştirmek.

OKUMA YAZMA HAZIRLIKLARI

 5 Ayaş gruplarımızla yaptığımız okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Amacımız çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil, onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Görsel Algı Çalışmaları
İşitsel Algı Çalışmaları
Dikkat ve Hafıza Çalışmaları
Temel Kavram Çalışmaları
Problem Çözme ve Tahmin Çalışmaları
Kalem Kullanma ve El Becerisi Çalışmaları

GÖRSEL SANATLAR

Okul öncesi eğitimde görsel sanatlar dersinin amaçlarından biri, çocuğun yaratıcılığının geliştirilmesidir. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri vardır. Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği bir yoldur. Sanat eğitimi insana çocukluktan başlayarak akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, hayal kurma, problem çözme, el, zihin ve göz koordinasyonu geliştirme gibi becerileri kazandırır.Bu amaçla öğrencilerimizi teşvik edici program uygulanır.

MODERN DANS VE HALK OYUNLARI

 Anaokulu çağındaki 4-5 yaş çocuk grubu halk oyunları ve modern dans sayesinde sağ ayak sol ayak sağa dönüş sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak oyun sayısını iyice oturtturduktan sonra sayarak hareket ederek ve şekil yaparak çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Bu ders çocukların müzik ve vücut hareketlerinin estetiksel gelişimini destekler. Müzik kulağının gelişimine ve birçok farklı dansı ve yöreyi tanımasını sağlar.

CİMNASTİK

Çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda estetik görüntüye sahip olmalarını,boylarına göre kilo ve vücut kas kütlelerinin dengelerini sağlamaktadır. Okulumuzda temel branş olarak cimnastiğe yer veriyoruz. Çocukların duruşu,esnekliği,hareketliliği üzerine geliştirici çalışmalar yaparak derslerimizi verimli bir şekilde işliyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ

Okul Öncesi Beden Eğitimi ve sportif oyunlar sayesinde

-Başarmak için mücadele etme yeteneğini geliştirir.

-Grupla beraber hareket etmeyi öğrenecektir.

-Kazanmanın yanında kaybetmenin de olduğunu görecektir.

-Bedenini kullanmayı koşmayı durmayı kendini kontrol etmeyi öğrenecektir.

-Muhakeme ve mukayese gücünü geliştirecek.

-Sahip olduğu enerjiyi kontrol edilebilir bir şekilde kullanmayı öğrenecektir.

-Fazla gelen enerjisini sporla değerlendirdiği için dikkatini diğer aktivitelere daha rahat verecektir.

-Sportif oyunlar ve beden eğitimi faaliyeti ile söylenenleri uygulama dikkat ve algıları gelişecektir.

MÜZİK ÇALIŞMALARI

 Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin amacı; çocukların bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak, duygu, düşünce ve izlenimlerini estetik bir anlatım dili olan müzikle ifade etmelerini sağlamak, ritim duygularını geliştirmek, çocukta var olan duygusal ifadeyi ortaya çıkarmak ve ana dilin gelişimini sağlayarak onları temel eğitime hazırlamaktır.

SATRANÇ EĞİTİMİ

 Satranç desrlerimiz anaokulundan itibaren verilmekte olup, ilkokul, ortaokul seviyesinde okul sporları için öğrenci yetiştirmekteyiz. Okulumuz satranç derslerine profesyonel olarak yaklaşarak Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği içerisinde turnuvalara katılım sağlamaktatır. Bu bağlamda öğrencilerimize lisans çıkartılmaktadır.

DEĞERLER EĞİTİMİ

 Okul öncesinde değerler eğitimi üzerine çalışmalar yürütülürken amaç çocuğun toplumsal değerlerini benimseyerek, özgüvenli, sevgi dolu, sosyal ve duygusal anlamda gelişmiş bir birey olmasıdır. Bunu yaparken rehberlik servisi okul, aile ve öğrenci ile görüşmeler yapar, sevgi, azim, cesaret, özgüven gibi değerleri kazanmasına destek sağlar.

https://yeniumutokullari.com.tr/