• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli
Slide

Eğitim-Öğretim

Geleceğe UMUT'la bakın...

Neden Anaokulu

Anaokulu süreci, bir çocuğun eğitim ve öğretime iyi hazırlanması için temeldir. Ebeveyn ve öğretmenlerin bilinçli yardımlarıyla hem oyun hem eğitim yönünden tüm ihtiyaçları bu dönemde karşılanır. İlkokul ile
başlayacak ve uzun yıllar sürecek olan öğrenim hayatına ilk adımlar anaokulunda atılır. Ve bu ilk adımların
sağlamlaştırılması ileriki dönemler için fazlasıyla önem taşır. Çocuğun okul öncesi donanımını artırır ve sağlamlaştırır. Fakat bu dönem birçok tartışmaya da dâhil olmuştur. Anaokulu, annenin çalışma hayatına bağımlı bir karar olarak görülmektedir. Lakin anaokulu, çocuğun her türlü yetisinin, özellikle oyun aracılığıyla, geliştirilmesi için okul formundaki bir kurumdur. Belli programlar altında çocuğun en azından günde birkaç saatini geçirmesi için ideal bir ortamdır.

Ne Zaman ve Nasıl Başlanmalı?

Çocuk, 2 yaşından sonra kendini anneden ayrıştırmaya başlar. Kendini keşfetme sürecinde daha somut adımlar atması çocuğun sosyalleşme isteğinin bir göstergesidir. Çünkü sosyal bir ortamda çocuk kendisini daha kolay bulur. Anne babadan sonra otorite kuran bir başka figür olarak öğretmen, aynı ortamda bulunacağı diğer çocuklar, evdeki kısıtlı gelişim ortamının zenginleşmesini sağlar. Dış dünyada her şeyde olduğu gibi, oyun ortamında dahi bir kurulu düzen olduğu, oyuncakların paylaşılması, materyallerin sırayla kullanılmasıyla kavranmalıdır.
Çocuğun, en verimli çağı olan 0-6 yaş aralığında, becerilerinin geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması yönünden anaokuluyla tanışması gereklidir. Bu süreç için anne babanın içine sinen bir karar almaları çocuk için çok önemlidir. Çünkü çocuk bu karardan veya kararsızlıktan fazlasıyla etkilenir. Anne babanın olumsuz yöndeki
düşüncesi çocukta anaokulunun gereksizliği algısına sebebiyet verebilir. Hâlbuki ileriki yıllarda, uzun sürecek bir eğitime başlayacağı tartışmaya açık olmayan bir gerçektir. Eğitim öncesi hazırlık için doğru bir anaokulu seçilmelidir. Bu karar anne ve babanın bilinç kazanmasıyla ilgilidir. Anaokulu tercihinde en önemli kriter kesinlikle eve yakınlık olmamalıdır. Programların içeriğini sorgulamak ve çocukların anaokulunda olduğu zaman boyunca neler yapacağını gözlemlemek gerekir. Birkaç faklı yer gezmenin ve akla takılan her türlü soruyu sormanın ebeveynlerin en doğal hakkı olduğu unutulmamalıdır. Yoğunluğun fazla olduğu zamanlarda gözlem yapmak daha doğru bir karar olacaktır. Çocuklarla ilgilenecek olan yetkililerin, bu süreçte sergilediği iletişim biçimi, ılımlığı iyi gözlemlenmelidir. Anaokulu yetkilileri, yaşını göz önünde bulundurarak, çocuğunuzun hangi düzen içinde anaokuluna devam etmesi gerektiği hususunda öneri getirecektir.

1.Gün: Veliler
Öğrenciler ile birlikte
sınıflara girecekler.

2.Gün: Anne-babalara İdare ve
Öğretmen Tarafından Oku-
lun Tanıtımı- Rehberlik Sis-
teminin Tanıtımı -Aileler-
den Beklentiler / Ailelerin
Beklentileri- Uyum Hafta-
sı Etkinliklerinin Tanıtımı ve
Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Amacı, Aile katılımı”

3.Gün: “Anne-Baba Tutumları
ve Çocuğa
Olası Etkileri”
ve “Olumlu Disiplin
Yöntemleri”

4.Gün: “Etkili İletişim” ve
“Çocukla Etkili Zaman
Geçirme” konularından
bahsedilecektir.

Anne BabalaraYönelik Uyum Haftası Çalışmaları

1.Gün: Veliler Öğrenciler ile birlikte
sınıflara girecekler
Tanışma etkinlikleri –oyun
(topla isim oyunu)
Sınıf ve tuvaleti tanıtma
Hamurla oynama

2.Gün: Tanışma etkinlikleri –oyun
(topla isim oyunu)
Parmak oyunu ile isim pekiştirme
Büyük grup etkinliği (halka oyunları)
Sanat merkezi
(oyun hamuru-resim)

3.Gün: Tanışma etkinlikleri –oyun
(topla isim oyunu)
Parmak oyunu ile isim pekiştirme
Büyük grup etkinliği (halka oyunları)
Bahçede serbest oyun,
öykü okuma etkinliği

4.Gün: Müzikli tanışma oyunu
Yumak oyunu ile
isim pekiştirme oyunu
Legolarla-bloklarla evcilik köşelerinde oyun
Bahçede oyun

Çocuklara Yönelik Uyum Haftası Çalışmaları

DİL EĞİTİMİ

YENİ UMUT ANAOKULUNDA, öncelikli olarak anadilini etkili ve doğru kullanabilme kazanımı bulunur. Okul öncesi eğitim öğretim döneminde Türkçeyi olabildiğince düzgün konuşma çalışmalarımız aktif öğrenme sistemi ile desteklenir.

• Hikaye dinleme

• Tekerleme söyleme ezberleme

• Drama eğitimi

• Müzik eğitimi

• Deyimlerimizin anlamlarını somut gerçeklerden yola çıkarak hikaye ederek açıklayabilme A B C D gibi çalışmalarımızla çocuklarımızın dil gelişimi desteklenir. Aktif öğrenme sistemi sayesinde çocuk kendini ifade edebilme, özgüven kazan.ma, sorumluluk alabilme gibi öz becerileri de kazanmış olur.

İletişim Odaklı İngilizce Eğitimi

Öğrencilerimize sunduğumuz süreç yalnızca dilbilgisel yeti değil iletişimsel yetinin de kazandırılması sürecidir. Bu nedenle yabancı dilde iletişim kurabilmek için 5 dil yetisini eş zamanlı geliştirmek sistemimiz önceliğinde yer alıyor.
Anasınıfı 4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklarımıza anadil gelişimi sürecine uygun olarak İngilizce eğitimi haftalık 8-10 saat arası branş öğretmeni tarafından verilir.
Yaş gruplarına uygun oyun, dramatizasyon, (Task-based) yani aktivite tabanlı etkinliklerle, İngilizce şarkılar, resimli kartlar, görsel materyaller, hikaye anlatımı ile zevkli ve eğlenceli bir şekilde dil öğrenmenin temelleri atılır.

Ayrıca doğru telaffuzu sağlamak için ses çalışmaları yapılır.
6 yaş grubundaki öğrencilerimize İngilizce Matematik, ORT öyküleri ve Main Course dersleri verilir.
Anaokulumuzda Uluslararası Bakalorya programının ilk basamağı olan
PYP (Primary Years Programme) uygulanır.
Bu program öğrenci merkezli olup öğrenciye uluslararası farkındalığı kazandırmayı amaçlamaktadır.

https://yeniumutokullari.com.tr/