• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli

Eğitim-Öğretim

Zümreler

Proje ve Etkinlikler

Yabancı Dil Eğitimi

Rehberlik

Zümreler

TÜRKÇE / SOSYAL/DİKAB ZÜMRESİ

TÜRKÇE

Ana diline hakim olan her birey, yaşamı daha kolay algılar ve yaşamaktan zevk alır. Türkçe Zümresi olarak hedefimiz, öğrencilerimizin kendi dillerini tam anlamıyla bilerek, doğru, güzel ve etkili konuşmalarını sağlamaktır. Türkçe öğrenme alanları olan okuma, yazma, konuşma ve söz varlığı üzerinde yaşayarak öğrenmeyi temele alan bir öğretim ile ilerliyoruz. Bu sayede öğrencimizde dil bilinci oluşturuyor ve günlük hayatta kendini daha iyi ifade etmesini sağlıyoruz.

SOSYAL BİLGİLER / T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 Ortaokul sosyal bilgiler dersi, çocukların toplum ve insan ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu ders, öğrencilerin dünya ülkeleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, aynı zamanda tarih, coğrafya ve ekonomi gibi konuları da içerir. Dersin içeriği, öğrencilerin toplumda bulundukları yerlerini anlamalarına yardımcı olur ve onların gelecekteki toplum sorumluluğunu üstlenmelerine yardımcı olur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, insanların yaşamlarını nasıl düzgün bir şekilde sürdüreceklerine dair temel ilkeleri kapsar.Bu ders, öğrencilerin kendi inançlarını düşünmelerine ve diğer insanların inançlarına saygı göstermelerine yardımcı olur. Öğrenciler, ayrıca farklı kültürlerin değerlerine ve geleneklerine daha iyi anlamaya da yardımcı olunur.
Ders, ayrıca ahlaki ilkeler ve nasıl doğru olanı yapacağımızla ilgili öğretir.
Öğrenciler, ne zaman doğru olanı yaptıklarını ve ne zaman yanlış olduğunu anlamaya çalışırlar.
Bu ders, öğrencilerin yaşamlarında doğru olanı yapmalarına yardımcı olur ve onlara saygılı,
empatik ve dürüst bireyler olmalarına yardımcı olur.

MATEMATİK ZÜMRESİ

MATEMATİK

Matematik dersi, sayılar, ölçüler ve özel şekiller gibi konular hakkında bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler, sayıların özellikleri, sayı sistemleri, ölçü birimleri ve özel şekiller gibi konular hakkında bilgi edinirler. Ayrıca, çeşitli matematiksel işlemleri yapmayı da öğrenirler.

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri, insanların doğayı daha iyi anlamasını ve bu bilgiye dayanarak daha iyi bir dünya olmasını hedefler. Bilim ve teknolojinin ışığında, ülkenin geleceği ve üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmek için Fen Bilimleri zümresi olarak, en değerli aracamız meraktır mottosu ile kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak öğrencilerimizin zengin laboratuvarımızda yapacağı bilimsel araştırmalar ve projeler ile taze fikirler üretmelerine imkan sağlıyoruz. Sordukları soruların tüm cevaplarını bulan, bilimsel okur yazar bireyler yetiştiriyoruz.

UYGULAMALI DERSLER ZÜMRESİ

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi programı ile öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenir
Sağlıklı düşünmek ve bu düşünce ışığında fiziksel özelliklerini geliştirmeye çalışmak,
Sağlıklı bir yaşam için spor bilincine sahip olmak, sporu yaşam tarzı olarak benimsemek,
Kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabileceği uygun spor branşlarını seçmek,
Sportif oyunlarda yardımlaşma, paylaşma ve birlikte hareket edebilmenin önemini kavramak,
Liderlik özelliklerini ortaya çıkarmak,
Sportif oyunlarda kazananı kutlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi öğrenmek,
Özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve aynı zamanda eleştiriye açık bir birey olabilmek,Eğitim-Öğretim yılının
başlamasıyla birlikte, derslerimizde öğrencilerimize yetenek tarama çalışmaları öğretmenlerimiz tarafından yapılmakta,
öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takım seçmelerine yönlendirilmektedir. Yapılan seçmeler doğrultusunda okul takımlarımız oluşturulmaktadır.

GÖRSEL SANATLAR

 Görsel sanatlar dersi, öğrencilerin resim, heykel, fotoğraf, grafik tasarım ve benzeri sanatsal etkinliklerle uğraşmalarını hedefler. Bu ders, öğrencilerin estetik değerleri keşfetmelerine ve sanatla iletişim kurmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu ders öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini geliştirir ve onların yaratıcılıklarını destekler.

MÜZİK

Müzik eğitimi çocukların fiziksel becerilerini geliştirir, akademik anlamda daha başarılı olmalarını, sosyal becerilerini gelişmesini ve kendini ifade edebilmelerini sağlar, kendine olan güvenlerini arttırır. Müzik derslerinde uyguladığımız enstrüman branşlaşmasıyla öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman eğitimi almaktadırlar. Bir enstrüman çalabilmek öğrencilere bir çok katkı sağlar, bunlar; Sosyalleştirir, Beyni Çalıştırır, Disiplin Getirir, Öz Güven Geliştirir, Dışavurum İmkanıdır, Nota müziğin alfabesidir ve dünyanın ortak tek bir dilidir, Stresi Uzaklaştırır, Odaklanma Problemine İyi Gelir, Sürekli Bir Gelişim Sürecidir, İnce Düşünceli Olmayı Sağlar, Programlı olabilmeyi ve sabrı öğretir.

KODLAMA

 Bilişim sistemleri dersi, bilgisayar teknolojisi ve iletişim teknolojisi gibi konular hakkında bilgi ve becerilere sahip, teknoloji okur yazarlığı yüksek öğrenciler yetiştirir

SATRANÇ

SATRANÇ EĞİTİMİ: Satranç desrlerimiz anaokulundan itibaren verilmekte olup, ilkokul, ortaokul seviyesinde okul sporları için öğrenci yetiştirmekteyiz. Okulumuz satranç derslerine profesyonel olarak yaklaşarak Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği içerisinde turnuvalara katılım sağlamaktatır. Bu bağlamda öğrencilerimize lisans çıkartılmaktadır.

https://yeniumutokullari.com.tr/