• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli

Uygulamalı Dersler

Robotik Kodlama

 4 Yaş grubundan itibaren verdiğimiz bu dersimizde eğlenirken öğren ilkesine göre hazırlanan oyun destekli Robotik Kodlama eğitimi ile çocuklar sevimli robotlar tasarlar ve birçok kodlama kavramı öğrenirler. Robotik kodlama etkinliğinde temel komutları, yönlendirmeleri ve algoritmaları öğrenebileceği oyuncaklar ve etkinlikler yapılmaktadır. Gerekli komutları kullanarak hangi sıra ile hangi yöne gideceğini belirleyebilir ve böylece kodlama eğitimi için oldukça önemli bir temelin oluşması sağlanır.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersimizin amacı, çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek, temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak, ve çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmaktır. Bu amaçla eğlenerek öğrenmeleri ve yeteneklerini açığa çıkrtmaları sağlanır.

Modern Dans ve Halk Oyunları

 Bu dersin amacı çocuklarda müzik ve ruh duygusunu bedensel hareketler ile kazandırmak ve kendi kültürümüzün bir parçasını sevdirerek öğretmektir.Halk oyunları çocukların özgüvenini geliştirir. Disiplin açısından da olumlu etkileri vardır. Çocukların aynı müzikle aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları toplu halde el ele tutuşmaları komutla hareket etmeleri onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar. Bu ders çocukların müzik ve vücut hareketlerinin estetiksel gelişimini destekler. Müzik kulağının gelişimine ve birçok farklı dansı ve yöreyi tanımasını sağlar.

Beden Eğitimi

Okul Öncesi Beden Eğitimi ve sportif oyunlar sayesinde
-Başarmak için mücadele etme yeteneğini geliştirir.
-Grupla beraber hareket etmeyi öğrenir.
-Kazanmanın yanında kaybetmenin de olduğunu görür.
-Bedenini kullanmayı koşmayı durmayı kendini kontrol etmeyi öğrenir.
-Muhakeme ve mukayese gücünü geliştirir.
-Sahip olduğu enerjiyi kontrol edilebilir bir şekilde kullanmayı öğrenir.
-Fazla gelen enerjisini sporla değerlendirdiği için dikkatini diğer aktivitelere daha rahat verir.
-Sportif oyunlar ve beden eğitimi faaliyeti ile söylenenleri uygulama dikkat ve algıları gelişir..

Müzik Eğitimi

Müzik eğitimi çocukların fiziksel becerilerini geliştirir, akademik anlamda daha başarılı olmalarını, sosyal becerilerini gelişmesini ve kendini ifade edebilmelerini sağlar, kendine olan güvenlerini arttırır. 1.ve 2.sınıflara derslerde öğrettiğimiz melodika eğitimiyle müziğin temel kurallarını ve nota okuyabilmelerini sağlıyoruz. 3.sınıftan itibaren müzik derslerinde uyguladığımız enstrüman branşlaşmasıyla öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman eğitimi almaktadırlar. Bir enstrüman çalabilmek öğrencilere birçok katkı sağlar. Sosyalleştirir.Beyni Çalıştırır. Disiplin Getirir. Öz Güven Geliştirir. Dışavurum İmkanıdır. Nota müziğin alfabesidir ve dünyanın ortak tek dilidir. Stresi Uzaklaştırır.Odaklanma Problemine İyi Gelir. Sürekli Bir Gelişim Sürecidir. İnce Düşünceli Olmayı Sağlar. Programlı olabilmeyi ve sabrı öğretir.

Satranç Eğitimi

Satranç derslerimiz anaokulundan itibaren verilmekte olup, ilkokul, ortaokul seviyesinde okul sporları için öğrenci yetiştirmekteyiz. Okulumuz satranç derslerine profesyonel olarak yaklaşarak Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği içerisinde turnuvalara katılım sağlamaktatır. Bu bağlamda öğrencilerimize lisans çıkartılmaktadır.

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi ile öğrencilerin içsel motivasyonlarını keşfetmeleri ve kendi yaşamlarına bunu katabilmeleri desteklenir. Dürüstlük, cesaret, sevgi,azim gibi konular üzerine çalışmalar yürütülür.

https://yeniumutokullari.com.tr/