• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli

Geleceğe UMUT'la bakın...

VİZYONUMUZ

Size Umut olan okulumuz, tüm Türkiye genelinde başarılara yelken açan bir kuruluş olma yolunda ilerleme hedefindedir. Ülkemiz coğrafyasının batısından doğusuna-güneyinden kuzeyine geniş bir platforma yayılma arzusuyla; öğrencilerimizin velisiyle ve sosyal çevresiyle, her bireyin eğitim hakkından eşit olarak yararlandığı ve örnek alınan bir eğitim kurumu olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Okulumuz kadrosunda bulunan, deneyimli eğitimci/ öğretmenler okulumuza yeni bir UMUT’la gelen her öğrencinin fiziksel, ruhsal, duygusal gelişimini önemseyerek, ülkesine ve değerlerine sahip çıkmayı özümsemiş insanlar olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir

Misyonumuz

‘’Her öğrenci öğrenir, yeter ki gereken zaman ve imkan yaratılsın.’’ felsefe ve anlayışı içinde, başarının
diploma gibi bir belgeden ibaret olmadığını, başarının her öğrencinin kendine kattığı pozitif değerler doğrultusunda şekillendiğini düşünmekte; bu nedenle okulda öğrenim gören her bireyin değerli ve bireysel
ayrılıkları olduğunun bilincindedir. Bu doğrultuda eğitim – öğretimde pasif kalan değil, aktif olan öğrenciler
yetiştirmeyi her zaman odak noktası olarak kabul etmektedir. Etkili eğitim ve sosyal-kültürel çalışmaları ile
öğrencilerini aydınlanmacı, ilerici, yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve onlarda var olan gizil güçlerini ortaya çıkarma kararlılığındadır.
Eğitim geçmişimizde olduğu gibi, gelecekte de ’Umut’’lu
öğrencilerimize öğrenme süreçlerinde en güncel ve geçerli teknolojik imkanların yanı sıra uygun sosyal ortamın da
sağlanması arzusundayız. Huzurlu eğitim ikliminin, başarıyı
olumlu yönde etkilemesi için gerekli koşulları oluşturmak, öğrencilerimize aidiyet duygusunu yerleştirmek, farklılık ve farkındalık bilincini aşılamak vazgeçilmezimiz olmuştur. Modernizm, ulusaldan evrensele köprü olma , ’’Ben’’den yola çıkarak
‘’Biz”e ulaşma felsefesi gelecek ışığımız; Türk Milli Eğitiminin
temel amaçları ise başlıca yol haritamızdır.

“Mutlu bir gelecek için UMUT var’’

YENİ UMUT’larla okulumuza gelen çocuklarımızı; araştıran, inceleyen, sorgulayan, eleştirel düşünen, üreten, kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüven sahibi, gerektiğinde risk alabilen ve yöneten, vizyon sahibi,
tüm değerlere saygılı, insanı seven, doğayı koruyan, ülkesine faydalı olan ve nihayet uygulayacağımız etkili
eğitimle yukarıda sayılan ve kendilerine verilen bu kazanımları içselleştiren ve bir yaşam biçimi olarak gören
bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Atatürk’ün gösterdiği hedefler, ilke ve inkılaplar ışığında yolumuza
devam etmek ayrıca amaçlarımızdandır.

ANAOKULU

“Mutlu ve başarılı bireyler için okula ilk adım!”

Daha Fazla
ORTAOKUL

“Yaratıcı ol, çağını tanı, ihtiyaçlarını gör!”

Daha Fazla
İLKOKUL

“Bilimsel düşün, kendine güven, duygularını ifade et!’’

Daha Fazla
ANADOLU / FEN LİSESİ

“Mesleğim altın bileziğim!”

Daha Fazla
https://yeniumutokullari.com.tr/