• Telefon
    0262 721 25 28
  • Çalışma Saatleri
    07:00 - 19:00
  • Adres
    Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No: 273 Gebze / Kocaeli

Eğitim-Öğretim

Zümreler

Proje ve Etkinlikler

Yabancı Dil Eğitimi

Rehberlik

Proje & Etkinlikler

DEĞERLER EĞİTİMİ

:Değerler eğitimi çocukların, olumsuz davranışlarını düzeltmelerinin yanı sıra temel insani değerleri öğrenmelerini ve içselleştirmelerini sağlar. Öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirir ve yardımlaşmanın önemini kavramasına yardımcı olur. Toplumsal değerlere, felaketlere, zorluklara ve çevreye karşı duyarlı bireyler olunması gerektiğini; güzel ve doğru işler yapmayı, kötü ve olumsuz davranışlardan uzak durmayı öğretir. Bu eğitimde öğrenilen değerleri özümsemeleri ve davranışlara yansıtabilmeleri amaçlanır. Empati,sevgi, saygı, adalet, eşitlik, yardımseverlik, hoşgörü, dürüstlük, çalışkanlık ve sorumluluk bilincini artırmak adına pano düzenleme, resim, şiir, yazı yarışmaları ve sınıf içi çalışmalar yapılır.

KİTAP OKUYORUM PROJESİ

 Okumak, insan için en kolay ve etkili öğrenme yoludur. Kitap okuyan çocukların düşünceleri, diğer çocuklara göre çok daha zengin olur ve çocukların iletişim becerileri artar. Okuma, çocuğun kelime hazinesini de genişletir.
Yıllık kitap okuma alışkanlığımıza dair hazırlanan istatistiklere bakıldığında ülkemizde kitap okuma alışkanlığının yeterli olmadığını görmekteyiz. Okuma projemizle Yeni Umut Okullarında kitap okuyan öğrencilerden oluşan örnek bir topluluk oluşturmayı hedefliyoruz.
Amacımız, her öğrencimizin günde en az bir saatlerini kitap okuyarak geçirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde akıcı konuşma, etkili yazma ve analitik düşünerek çıkarımlarda bulunma becerilerini geliştirmiş olacağız.

MATEMETİK YARIŞMALARI

 Her yıl okulumuz düzenli olarak TALES, KANGURU, CAHİT ARF gibi ulusal matematik yarışmalarına katılım sağlamaktadır. Öğrencilerimiz bu yarışmalara farklı etüt çalışmaları ile hazırlanmaktadır.

PİL GÜNÜ

Gününe özel çeşitli projeler ve etkinliklerle tüm öğrencilerin katılımı sağlanırken matematik dersinde aktif rol almaları desteklenmektedir.

DENEYEREK ÖĞRENİYORUM

Öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmek ve onlara göre dersler planlayarak, öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyoruz. Öğrencilerin deney yaparak veya problemler çözerek öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulmaları, onların dersleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin dersleri sırasında yaptıkları çalışmaları değerlendirirken, onların ilerleme ve başarılarını takdir etmek ve onlara geri bildirim vermek de öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyoruz. Ayrıca, öğrencilerin fen derslerinde yaptıkları çalışmaların gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğini göstererek, onların ilgisini çekmeyi ve öğrendikleri bilgileri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktayız. Beraber gerçekleştirdiğimiz projelerle öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlar ve onların öğrendiklerini daha derinlemesine pekiştirerek yeni fikirlere ışık tutmalarını sağlamaktayız.

https://yeniumutokullari.com.tr/